Take Me Away

May 23

(Source: ellendegeneres, via thatfunnyblog)

Apr 22

Apr 01

sayingimages:

Follow Saying images for more great quotes

sayingimages:

Follow Saying images for more great quotes

Mar 26

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

Mar 24

Jan 28

[video]

Jan 27

[video]

Jan 20

[video]

Jan 16

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

Jan 15

nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?

Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

Jan 13

“People don’t make you happy, your thoughts do. People don’t make you sad, your emotions do. Age doesn’t make you mature, experiences do” — (via psych-facts)

Jan 03

(via itshadrian)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)