(Source: mizge, via itshadrian)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)
nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?

Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

"People don’t make you happy, your thoughts do. People don’t make you sad, your emotions do. Age doesn’t make you mature, experiences do"

— (via psych-facts)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)
homedesigning:

(via 25 Stunning Side Table Designs)
psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)
thekhoolhaus:

♥

thekhoolhaus:

(Source: 9gag, via itshadrian)

what-do-i-wear:

CAMIKNICKER - ROSE SILK available from emerson fry

what-do-i-wear:

CAMIKNICKER - ROSE SILK available from emerson fry

(Source: myidealhome, via architectura)

(Source: catleecious, via itshadrian)

"You know you are on the right track when you become uninterested in looking back."

— Unknown  (via psych-facts)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

I’M JUST REALLY HAPPY WITH HIM THEN SUDDENLY I WONDER IF IT’S REAL?